Życie jak w Madrycie, czyli Argentyńczyk z Nowego Jorku nieźle się urządził

From Argentina to New York with a stop in Madrid, or meet Luis Galliusi

Follow on Bloglovin

Podkład muzyczny (Background music): George Michael – „Freedom”

Luis Galliusi sam siebie nazywa „antydekoratorem”. Wnętrza jego projektu bowiem mają w sobie pewien chaos, zamierzony nieporządek, wystudiowaną nonszalancję, wspaniały temperament. Ozdobami często są rzeczy raczej nietypowe: plastikowe talerzyki, meble wyglądające jak kamienie na środku salonu, zwinięte w rulon koce spiętrzone pod ścianą. Styl? Cudowne fusion łączące klasykę designu, vintage, etno z eko, rustykalność i elementy industrialne. Są też gliniane dzbanki, babcine koronki i XIX-wieczne francuskie meble ogrodowe. Aha, jest też sztuka współczesna i ukochany pies.

I te kolory!!! Wspaniałe, mocne, bezkompromisowo podkreślone przez białe ściany. Takie aranżacje to moja miłość!!! Nie potrafię powstrzymać entuzjazmu.

Tak właśnie projektuje Luis Galliusi. Tak właśnie wygląda jedno z jego mieszkań, to w Madrycie. Luis Galliusi łączy w nim kultury szczególnie mu bliskie, a które wydawałyby się wzajemnie bardzo odległe. Urodził się bowiem w Argentynie, studiował w Hiszpanii, zagląda do Francji, a mieszka na stałe i pracuje w Nowym Jorku. Życie bez granic, fantazja bez granic, radość życia bez granic.

Patrzcie i cieszcie oczy!

Luis Galliusi calls himself „an anti-decorator”. Interiors he designs are kind of apparently chaotic, intentionally out of line, deliberately nonchalant and temperamental. They are often decorated with things rather offbeat like: plastic plates, furniture pieces looking like stones thrown into the living room, rolled up rugs piling at the wall. The style? It’s the amazing fusion combining design classics, vintage, ethno and eco, rustic and industrial elements. There are also clay pots, grandma’s laces and French garden chairs from the 19th century there. Have I mentioned modern art pieces and the beloved dog?

And the colors!!! Wonderful, saturated, strongly exposed by white walls. I adore such arrangements!!! When I see something like this I get emotionally unbridled.

This is the way Luis Galliusi designs. This is how one of his apartments looks like, the one in Madrid. Luis Galliusi juxtaposes there cultures seemengly distant from each other however close to him. Namely, he was born in Argentina, he studied in Spain, he visits France from time to time, but lives and works in New York. Free life, unrestricted imagination, unlimited glee.

Watch and enjoy!

2 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

7 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

8 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

9 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

10 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

11 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

6 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

12 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

13 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

3 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

4 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

5 casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

 

Luis Galliusi pokazuje to, co naprawdę i szczerze kocham najbardziej – kompletny, całkowity, totalny i absolutny brak strachu oraz odrzucenie myślenia „pasuje / nie pasuje”. Zobaczcie, jaka piękna harmonia powstała z elementów całkowicie sprzecznych – od Meksyku przez Francję i Japonię po Nowy Jork.

Też tak możecie mieć. Wystarczy przestać się bać i pozwolić sobie na to cudowne szaleństwo komponowania swojej własnej pieśni o wnętrzach.

Ukłony (szalone i nieustraszone), Dagmara

Luis Galliusi’s work is what I love truly and deeply; it’s the total, entire, complete and ultimate lack of fear, rejecting the way of thinking like „it matches / it doesn’t match”. Just see the beautiful harmony created of elements that could seem contradictory – from Mexico, through France and Japan, to New York.

You can have it too. All you need to do is stop being afraid and let loose. Start composing your own song of interiors.

Best regards (crazy and fearless), Dagmara

casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrzaZdjęcia / Pics: AD Spain

MORE ON SNAPCHAT:

casa_de_luis_galliussi_en_madrid_ad spain interior design home decor ideas vintage boho style kolorowe mieszkanie styl vintage wnetrza

Privacy Preference Center