Zderzenie kolorów, czyli starcie tytanów w czterech ścianach

Color blocking interiors, or the clash of Titans within four walls

Follow on Bloglovin

Podkład muzyczny (Background music): Rolling Stones – „She’s A Rainbow”

Za oknem szaro, buro i ponuro. I ja się na to nie zgadzam! Dlatego dziś zmierzę się z pogodą i rozpętam starcie tytanów w czterech ścianach, czyli blokowanie kolorów, zwane color blockingiem. Krótko mówiąc, kontynuuję misję przekonywania ludzi, by wypełnili życie odcieniami i tonami barw. Choć przyznaję, że color blocking to już wyższa szkoła jazdy, ponieważ polega na zestawianiu kolorów kontrastowych, dopełniających i z reguły trzymanych z dala od siebie, szczególnie we wnętrzach.

Widok za oknem mam dziś taki:


 

It’s grey, drab, grim. And I don’t agree with that! That’s why I’m going to face the weather and wage the clash of Titans within my four walls, so the focus is on color blocking. To make a long story short: I keep on convincing people to live a life full of hues and tones. However, color blocking is a tour de force because it requires juxtaposing colors which are contrasting, complementary and usually kept away from each other, especially in interiors.

The today’s view outside my window is like that:

0_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

 

A chcę taki:


 

And I want one like this:

1_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

 

Gra z kolorami często przeraża. Człowiek czuje się bezradny wobec ich bogactwa, zaczyna się gubić i popada w bezsilność i z reguły kończy w tonacji bezpiecznej, czyli porusza się po terenie szaro-beżowo-białym. Tymczasem, nie taki diabeł straszny jak go malują (sic!).

Osoby o wyczuciu koloru osiągają wnętrzarski sukces, kierując się instynktem, co wystarczy. Dla innych istnieje kierunkowskaz w postaci koła barw i pokazanych tam barw dopełniających. A inni po prostu zestawiają kolory według tego, co im akurat w duszy gra. I dobrze!

Przed zabraniem się za blokowanie kolorów trzeba odpowiedzieć na podstawowe pytania: ile naturalnego światła jest w pomieszczeniu; do czego pomieszczenie służy; czy po przemalowaniu to pomieszczenie będzie pasować do pozostałych (jeden szalony pokój w nobliwym mieszkaniu raczej się nie sprawdza); czy jest to świadoma decyzja czy kaprys chwili, który za miesiąc skończy się malowaniem. Kolory bowiem są cudowną zabawą, ale trzeba być gotowym na konsekwencje.

A teraz przejdźmy od teorii do praktyki. Odwagi!


 

Playing with colors can seem scary quite often. People feel vulnerable when confronted with the richness of the palette; they start feeling lost and helpless which leads in straight line to the safety of grey, white & beige. Meanwhile, the devil is not so black (sic!) as he is painted.

People who sense colors reach their arranging success just with their instincts, nothing more. People who don’t sense colors at all may use the color wheel as a road sign and complementary colors shown there. The others may just complement and arrange colors as they like. Good!

Before taking up the play with colors, a few basic questions must be answered: how much daylight is there in the room; what is the purpose of the room; will the room match the rest of the apartment (one crazy room in a noble flat will not make it); is the decision well considered, or maybe is it a fancy impuls which will be painted over within a month. Colors are a wonderful fun but you have to be prepared for consequences.

And now let’s switch from theory to practice. Be brave!

 

2_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

3_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

4_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

5_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

6_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

7_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

8_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

10_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

11_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

12_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

13_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

15_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

16_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

17_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

18_kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

 

 

Blokowanie kolorów – jak wynika z powyższej galerii – może się odbywać od skali makro (ściany ORAZ meble) przez skalę mikro (ściany ALBO meble) po ilości śladowe (pojedyncze elementy w barwach wojennych). To dobra wiadomość, zwiększa to bowiem szansę, że kolory wcisną się do mieszkań jak przysłowiowy akwizytor, który przyblokowany w drzwiach, wejdzie do mieszkania oknem. I w tym wydaniu bardzo mi się to podoba.

Źródła zdjęć znajdziecie TUTAJ

Ukłony (kolorowo zblokowane), Dagmara


 

Color blocking – as you’ve just seen above – can be realized in the macro scale (wall AND furniture) through the micro scale (walls OR furniture) till minute quantities (individual elements wearing war paints). It’s good news because the chance is higher that colors will squeeze into interiors like a proverbial salesman who when blocked in the front door goes in through the window. And in this case – I like it.

Picture sources: HERE

Best regards (color blocked), Dagmara

kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas

MORE ON SNAPCHAT:

kolory_w_mieszkaniu_barwy_szczescia_jak_dobierac_kolory_color_blocking_interiors_colorful_apartments_interior_design_color_ideas