YInMn, czyli całkiem nowy rodzaj niebieskiego

YInMn, or brand new kind of blue

Follow on Bloglovin

Podkład muzyczny (Background music): Gold Motel – „Brand New Kind of Blue”

FORelements lubi niebieski, czego dowodzą kolory loga. Oczywiście, niekwestionowanym faworytem jest i będzie amarant z kuzynami, ale wszelkie niebieskości są w czołówce, bez wątpienia. Lubię więc wyszukiwać wszelkie nowości, które wzbogacą paletę prezentowanych tu odcieni (nawet rzekomo najbrzydszy kolor świata – TUTAJ). Z rodziny niebieskiej był już kolor bero, czyli błękit berliński lub pruski (więcej – TUTAJ), teraz przedstawiam Wam kolejną rewelację, a mianowicie YInMn


 

FORelements likes blue, what can be seen in the logo. Of course, the undisputed favorite is amaranthine and its cousins, however all kinds of blue belong to my Tops of the Pops, no doubt about it. I love searching for novelties able to enrich the palette of hues featured here (even the supposedly world’s ugliest color – HERE). From the blue family it was bero, or Berlin (Prussian) blue (look HERE), and now I’m presenting the fresh and only YInMn

Choć YInMn dopiero teraz stał się sławny i wszedł na rynek, jego historia sięga roku 2009, gdy został odkryty – oczywiście – przypadkowo w laboratorium chemicznym uniwersytetu stanowego w Oregonie (Ach, i znowu ci legendarni amerykańscy naukowcy!). Profesor Mas Subramanian i jego zespół badali przewodnictwo elektryczne (dla ułatwienia – rezystywność) tlenku manganu i jego ewentualne zastosowanie w elektronice. Tlenek manganu, z natury czarny, został zmieszany z innymi substancjami i podgrzany w piecu do 2000 stopni Fahrenheita (około 1100 stopni Celsjusza). Jedna z próbek zmieniła kolor na niemal idealny, żywy niebieski. Naukowcy wyjaśniają na stronie uniwersytetu, że „nowy pigment powstał dzięki sformowaniu się kryształu, którego struktura pozwala jonom manganu pochłaniać fale o długości barw czerwonej i zielonej, odbijając jedynie niebieską. Kolor dzięki temu jest bardzo trwały i nie blednie, niezależnie od środowiska”. Ponadto, żaden ze składników nie jest toksyczny.


 

YInMn has become famous and appeared on the market only lately, however its history dates from 2009 when it was discovered – of course – accidentally in a chem lab of the Oregon State University (Gee! The American scientists again!). Professor Mas Subramanian and his team researched on electrical properties (or – to make things easier – electrical resistivity) of manganese oxide and whether it could be used in electronics applications. The manganese oxide – naturally black in color – was mixed with other chemicals and then heated to 2 000 degrees Fahrenheit. One of the samples turned its color into a near-perfect, vivid blue. The scientists explain on the OSU web site: „The new pigment is formed by a unique crystal structure that allows the manganese ions to absorb red and green wavelengths of light, while only reflecting blue. The vibrant blue is so durable, and its compounds are so stable – even in oil and water – that the color does not fade”. Moreover, none of the components is toxic.

Tak na marginesie: kolor YInMn został wypuszczony na rynek przez The Shepherd Color Company, zaś tajemnicza nazwa pochodzi od składników: itru, indu i manganu. Proste.

 


 

BTW: the YInMn  color has been put on the market by The Shepherd Color Company, and its mysterious name derives from the pigment’s ingredients: Yttrium, Indium and Manganese. 

 

Naukowcy z Oregonu podkreślają, że „idealnego odcienia niebieskiego szukali już i starożytni Egipcjanie, i Chińczycy z dynastii Han, i Majowie, i wiele innych kultur”. A producent, który wypuścił kolor na rynek, dodaje: „Ów nowy niebieski pigment jest znakiem, że przed nami jeszcze wiele podobnych odkryć (…)”.

Ergo: szukajcie, a znajdziecie. I to jest bardzo dobra wiadomość.

Ukłony (niebiesko-doskonałe), Dagmara


 

The OSU scientists underline that a quest that began thousands of years ago and captured the imagination of ancient Egyptians, the Han dynasty in China, Mayan cultures and others – to develop a near-perfect blue pigment – has been solved. And the The Shepherd Color Company adds optimistically: „This new blue pigment is a sign that there are new pigments to be discovered (…)”. 

Ergo: Seek and ye shall find. And this is a very good news.

Best regards (blue and perfect), Dagmara

YInMn_new_shade_of_blue_color_interior_design_home_ideas_niebieski_wnetrza_forelements_blog

Źródło / Source: Oregon State University (OSU)

MORE ON SNAPCHAT:

YInMn_new_shade_of_blue_color_interior_design_home_ideas_niebieski_wnetrza_forelements_blog

Privacy Preference Center