Wielki błękit po londyńsku, czyli nurkowanie w otchłani stolika

The Big Blue in the London way, or diving into the abbys of a coffee table

Follow on Bloglovin

Podkład muzyczny (Background music): Éric Serra – „The Big Blue Overture” („Le Grand Bleu OST”)

To projekt tak piękny, że zapiera dech w piersiach. Zresztą, kto jest w stanie oddychać w objęciach oceanu, w lazurowej paszczy lwa strzegącego dostępu do najdalszych otchłani? Niewielu jest bohaterów Wielkiego Błękitu, którzy zanurzają się aż po kres wytrzymałości; tam, gdzie tajemnica głębin jest na wyciągnięcie ręki.

Londyńskie studio Duffy przenosi część tego sekretu dla wybranych do wnętrz, do mieszkań, do bezpiecznej strefy na twardej, suchej, bezpiecznej ziemi, gdzie oceaniczna przepaść wydaje się bardzo odległą opowieścią.

To zresztą charakterystyczne dla projektów Duffy – igranie ze zmysłami, z rzeczywistością, kwestionowanie przyjętych zasad konstrukcji, przynajmniej na płaszczyźnie wizualnej. Niedługo napiszę o nich więcej, obiecuję!

Stolik Abbys, czyli Otchłań, jest niezwykły. Zamarłam, gdy zobaczyłam go po raz pierwszy, naprawdę, niewiele projektów robi na mnie tak silne wrażenie. Jak podwodna żegługa z Ayalą Serfaty. Wciąga. Zwodzi. Przestrasza. Woła. Intryguje. Chcę go tak mocno, że jestem gotowa zanurzyć się w nim, nie dbając o oddech. Jak w „Wielkim Błękicie” właśnie.

Studio Duffy opowiada o tym projekcie, cytując Nietschego: „Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda również w nas”. Tu jednak nie chodzi o walkę z potworami i demonami, lecz o to, by mała kawa była wielkim przeżyciem.

Zespół projektantów przez rok eksperymentował z połączeniem szkła akrylowego i drewna, pracując nad bryłą mającą przypominać przekrój geologiczny, nad zachowaniem hipnotyzującego efektu schodzenia w głębię niezmierzonych wód. W kształcie o wymiarach 160 x 80 x 46 cm udało się zakląć część tajemnicy, którą skrywa Ocean.

The beauty of this design literally takes my breath away. Anyway, who would breathe while embraced by the Ocean, in the azure mouth of a lion guarding the gate to the farthest abbys? There’s not so many heroes of the Big Blue who submerge to their possible limits; where the secret of the depths is within the reach.

The London-based studio Duffy takes a part of the mystery into interiors, into apartments, onto the solid, dry and safe ground where the Oceanic abbys seems to be a very distant story.

Besides, it’s rather characteristic for design by Duffy – playing with senses, with reality, questioning the known construction principles, at least on the visual level. I will write about them soon, I promise!

The Abbys Table is unique. I was at a loss of words when I saw it for the first time. I swear there’s not so many projects which impress me so much. Like the underwater journey with Ayala Serfaty. It drawing in. It’s deceiving. It’s scary. It’c calling. It’s intriguing. I want it so badly that i’m ready to immerse in it without caring to breathe. The Big Blue itself, indeed.

The Duffy studio explanins the ideas by quoting Nietsche: „And when you gaze long into an abyss the abyss also gazes into you”. The thing here, however, is not about fighting monsters and demons but about turning a little cup of coffee into a big experience.

It took a year for the team of designers to experiment with blending acrylic glass (Perspex) with wood; to make the table body look like a geological cross-section, to preserve the hypnotizing impression of descending into the depths of endless waters. Then, the shape sized 160 x 80 x 46 cm encloses a part of the secret kept by the Ocean.

1 The Abyss Table duffy london furniture design unique things designerski stol meble luksusowe projektowanie wnetrz interior ideas home decor pomysly do mieszkania

 

2 The Abyss Table duffy london furniture design unique things designerski stol meble luksusowe projektowanie wnetrz interior ideas home decor pomysly do mieszkania

3 The Abyss Table duffy london furniture design unique things designerski stol meble luksusowe projektowanie wnetrz interior ideas home decor pomysly do mieszkania

4 The Abyss Table duffy london furniture design unique things designerski stol meble luksusowe projektowanie wnetrz interior ideas home decor pomysly do mieszkania

5 The Abyss Table duffy london furniture design unique things designerski stol meble luksusowe projektowanie wnetrz interior ideas home decor pomysly do mieszkania

6 The Abyss Table duffy london furniture design unique things designerski stol meble luksusowe projektowanie wnetrz interior ideas home decor pomysly do mieszkania

 

Stolik Abbys, podobnie jak wszystkie inne projekty Duffy, jest robiony ręcznie, z wykorzystaniem wiedzy i pomocy miejscowych rzemieślników, przy użyciu materiałów tylko i wyłącznie z etycznych i ekologicznie certyfikowanych źródeł. Podobnie jak w manufakturze Boca do Lobo oraz Brabbu, którą Wam pokazywałam.

Luksus, tak wygląda luksus. Za prawie 16 tysięcy funtów. Tylko 25 egzemplarzy. Czas oczekiwania 16 – 20 tygodni. A cierpliwi zostaną nagrodzeni.

Ukłony (oceaniczno-głębokie), Dagmara

The Abbys table, like all Duffy projects, is handmade and its production process is based on the experience and help of local artisans. The used materials are delivered from ecologically and ethically certified sources only. It resembles the Boca do Lobo and Brabbu manufacture I’ve showed you here some time ago.

Luxury, this is how luxury looks like. For almost 16 000 pounds. Only 25 editions. With the delivery time of 16 – 20 weeks. Patience is rewarded.

Best regards (like the Ocean deep), Dagmara

The Abyss Table duffy london furniture design unique things designerski stol meble luksusowe projektowanie wnetrz interior ideas home decor pomysly do mieszkaniaZdjęcia / Pics: Duffy London

MORE ON SNAPCHAT:

The Abyss Table duffy london furniture design unique things designerski stol meble luksusowe projektowanie wnetrz interior ideas home decor pomysly do mieszkania

Privacy Preference Center