Kortrijk / Projektant Roku 2016, czyli Vincent Van Duysen zdobywa Biennale Interieur

Kortrijk / The Designer of the Year 2016, or Vincent Van Duysen takes Biennale Interieur

Follow on Bloglovin

Podkład muzyczny (Background music): T. Rex – „Children of the Revolution”

Vincent Van Duysen: Dziecko rewolucji

Wbrew powszechnej opinii, dzieci rewolucji mają statecznych rodziców; awangarda nie bierze się znikąd, nie pojawia nagle i niespodziewanie, by wywołać niepokoje. Tacy na przykład impresjoniści odebrali staranne akademickie wykształcenie, by potem wywrócić wszystko do góry nogami, a następnie brylować na salonach, i nie mówimy tu o Salonie Odrzuconych.

Spójrzmy choćby na przearcysławną „Olimpię” Édouarda Maneta, która w roku 1865 spowodowała soczysty skandal obyczajowy, ale nie tylko. Inspirowana Tycjanem, przedstawiona klasycznie, a jednak ma pewien – dziś byśmy to nazwali – „twist”. Zauważcie nieco „rozmazany” bukiet w dłoni służącej. To jasny komunikat „Dość akademizmu, nadchodzi impresjonizm!”. I nadszedł, rozkwitając mniej więcej dekadę później.

Ergo: obraz nie powstałby nigdy, gdyby malarz nie znał twardych zasad stojących u podstaw malarstwa uznanego za „właściwe”. Artysta nie miałby bowiem czego kontestować. Nie miałby powodu, by zrobić dramatyczny zwrot o 180 stopni.

 


Children of the Revolution

Contrary to popular belief, children of the revolution have moderate parents; the avant-garde doesn’t come from nothing, out of the blue, to evoke turbulences. For instance, let’s take the Impressionists; they got a profound Academic education and only then made a breakthrough, turning everything upside down, became received not rejected, and forgot about Salon des Refusés while entering high-society salons.

Look at the all-famous „Olympia” by Édouard Manet; a painting considered scandalous in 1865, not only for the comedy of manners. Inspired by Titian, featured classically, nonetheless it’s „twisted”, as we would say today. Notice the „blurry” bouquet in the servant’s hand. The message is simple: „Enough with the Academics, there come the Impressionists!” And they did, and spread their wings approximately ten years later. 

In other words: The painting wouldn’t come into existence if the artist didn’t know the hard rules of the so called „appropriate” classic art. There would be nothing to defy, no reason to perform a dramatic U-turn.

 

10 vincent van duysen designer of the year biennale interieur kortrijk forelements blog

Pic: wikipedia.org

 

Vincent Van Duysen: Minimalista z burzliwą przeszłością

Podobnie sprawa wygląda z Projektantem Roku 2016 z tegorocznego Biennale Interieur w belgijskim Kortrijk. Vincent Van Duysen przecież jest zdeklarowanym minimalistą, wyrafinowanym, wytrawnym, pełnym, choć swoją karierę projektanta zaczynał u boku samego Ettore Sottsassa w latach 80-tych.

Z drugiej strony, to chyba naturalna kolej rzeczy. Ettore Sottsass bowiem przebył podobną drogę, jednak à rebours, właśnie jak impresjoniści, od rozsądku do rewolucji.

W każdym razie, Vincent Van Duysen wspomina, że był dzieckiem postmodernizmu, ale szaleństwo kolorów i form w końcu go przytłoczyło. Powrócił więc do korzeni; do czystych form i prostych barw jak kość słoniowa i antracyt.

Na zdjęciu poniżej – przykład sztandarowych projektów Ettore Sottsassa z najlepszych czasów ruchu antydesign i legendarnej grupy Memphis.

Tak, właśnie tak wyglądały początki Vincenta Van Duysena, minimalisty z burzliwą przeszłością.

 


Minimalist with a turbulent history

Things look similar in the case of the Designer of the Year 2016 at Biennale Interieur in Kortrijk (Belgium). Vincent Van Duysen is a commited minimalist, sophisticated, extra-dry and complete, however he started his career as a designer working for Ettore Sottsass in the 1980s.

On the other hand, I think it’s a natural evolution. Ettore Sottsass’ professional career went the same way, however quite conversely, like it was with the Impressionists, from a good sense down the revolutionary road. 

Anyway, Vincent Van Duysen remembers that he grew up professionally as a postmodernist but at the end of the day he had enough of bold colors and offbeat forms. He turned towards basics, i.e. pure shapes and simple hues like bone white and charcoal gray.

Here, on the picture below, you can see some of Ettore Sottsass’ flagship objects designed during the best years of the Anti-Design movement and his legen… wait for it …dary Memphis group.

Yes, exactly, this is how the beginning of Vincent Van Duysen’s career looked like; the roots of a minimalists with a turbulent history.

11 vincent van duysen designer of the year biennale interieur kortrijk forelements blog

 

 

Vincent Van Duysen: Belgijski łącznik

Vincent Van Duysen jest z wykształcenia architektem i – jak mówi – wszystkie jego projekty do architektury nawiązują. Łączy je ta wspaniała prostota, esencjonalnie minimalistyczna, szlachetna i dla wybranych. Projektant nazywa to „emocjonalną ponadczasowością”. Przywołuje też tradycje flamandzkie – „estetykę zakodowaną w DNA” – czyli artystyczny indywidualizm, wielkich mistrzów malarstwa, wspaniałych rzemieślników lubiących „solidne meble i kolory ziemi”.

Ta filozofia została doceniona przez wiele najlepszych światowych marek, z Molteni&C na czele, gdzie Belg w tym roku został dyrektorem kreatywnym. Vincent Van Duysen pracował też dla – między innymi – B&B Italia, Flos, Poliform i wielu, wielu innych.

 

Tu byłem. Vincent Van Duysen.

Ten belgijski minimalista czerpie inspiracje z wielu źródeł, ale – co ciekawe – w duże mierze z podróży do krajów, które pozornie z minimalizmem nie mają wiele wspólnego. Vincent Van Duysen tłumaczy jednak, że to właśnie tam ludzie stosują podstawowe kolory i formy, np. gliniana architektura Maroka lub „prymitywne” bryły domów na greckich wyspach.

Zapraszam Was więc do obejrzenia ekspozycji Projektanta Roku 2016, którą odwiedziłam na Biennale Interieur w Kortrijk. Poznajcie Vincenta Van Duysena!

 


The Belgian connection

Vincent Van Duysen is an architect and – as he emphasizes – all his projects are connected with architecture. They are related by a remarkable simplicity, essentially minimalistic, select and exclusive. The designer calls his style „a timelessness that has emotion”. He recalls the Flemish traditions – „the aesthetics encoded in the DNA” – or the artistic individualism, great painters, magnificent craftsmen fond of „solid furniture and earthly colors”.

His professional philosophy has been appreciated by many world’s top manufacturers, first of all by Molteni&C where he was nominated a creative director this year. Vincent Van Duysen also worked for B&B Italia, Flos, Poliform, and many, many others.

 

Vincent was here

The Belgian minimalist looks for inspirations everywhere, however – what’s interesting – he takes a lot from his journeys to countries which apparently don’t bring minimalism into your mind. Vincent Van Duysen explains that paradoxically this is where people apply basic colors and shapes, like mud architecture in Morocco or „primitive” houses on the Greek islands.

Now, let’s see the exhibition of the Designer of the Year 2016 I photographed for You in Kortrijk, at Biennale Interieur. Meet Vincent Van Duysen!

2 vincent van duysen designer of the year biennale interieur kortrijk forelements blog

 

3 vincent van duysen designer of the year biennale interieur kortrijk forelements blog

 

4 vincent van duysen designer of the year biennale interieur kortrijk forelements blog

 

5 vincent van duysen designer of the year biennale interieur kortrijk forelements blog

 

6 vincent van duysen designer of the year biennale interieur kortrijk forelements blog

 

7 vincent van duysen designer of the year biennale interieur kortrijk forelements blog

 

 

Powyższa lampa z betonu – „Casting Round” – powstała specjalnie na zamówienie marki Flos, na potrzeby tegorocznego Tygodnia Designu w Mediolanie. Trzeba więc było, po krótkim odpoczynku na belgijskiej podłodze, ruszyć dalej i odnaleźć stanowisko Flos na Biennale w Kortrijk.

 


The above featured concrete lamp – „Casting Round” – was created for Flos, especially for this year’s design week in Milan.  Thus, I felt obliged – after taking a short break on the Belgian floor – to get up, stand up and find the Flos showcase at Biennale in Kortrijk.

 

8 vincent van duysen designer of the year biennale interieur kortrijk forelements blog

 

9 vincent van duysen designer of the year biennale interieur kortrijk forelements blog

*

 

vincent van duysen designer of the year biennale interieur kortrijk forelements blog

Projektant Roku w „Akademii Dagmary”

Jeśli chcecie zobaczyć więcej, jak to było w Kortrijk na wystawie Vincenta Van Duysena i nie tylko, zapraszam Was na pierwszy odcinek cyklu „Akademia Dagmary” – nowego projektu FORelements i marki Axor.

Już niedługo – kolejne szczegóły, a teraz zapraszam na filmową wycieczkę.

 


Designer of the Year in „Dagmara’s Academy”

If you want to learn more about Biennale in Kortrijk and the Vincent Van Duysen’s exhibition, please, watch the first episode of the „Akademia Dagmary” („Dagmara’s Academy”) series  – a new project launched by FORelements and Axor.

Soon – more details, and now – enjoy the movie!

 

 

Ukłony (belgijsko-stylowe), Dagmara


 

Best regards (Belgian & stylish), Dagmara

bauhaus alles ist design exhibition forelements blog

Zdjęcia / Pics: FORelements

MORE ON:

  • YouTube – kanał „Akademia Dagmary” (kliknij w obrazek)

rei kawakubo comme des garcons art of the in between forelements blog

  • Instagram – konto „dagmaraforelements” (kliknij w obrazek)

rei kawakubo comme des garcons art of the in between forelements blog

  • Snapchat – konto „forelements.pl” (skanuj)

rei kawakubo comme des garcons art of the in between forelements blog

Privacy Preference Center