Bonn / Arithmeum: Design i sztuka z liczydłami w tle

Bonn / Arithmeum: Design and art playing with abacuses Podkład muzyczny…


1 COVER Mexican poster street art design plakat meksykanski projektowanie uzytkowe sztuka uliczna FORelementspl

Trochę kultury, czyli plakat meksykański na polskiej ulicy

Culture, please!, or the Mexican poster in a Polish street Podkład muzyczny…