Samo przyszło nie wiem kiedy, czyli inspiracje o świcie

It came out of nowhere, or inspirations at dawn

Follow on Bloglovin

Podkład muzyczny (Background music): Cat Stevens – „Morning has broken”

Inspiracja przychodzi nagle, niezapowiedziana, niezależnie od miejsca. Inspirować może w sumie wszystko, na zasadzie Proustowskiej magdalenki – bach! i już w głowie zaczyna się burzyć, przychodzą kolejne skojarzenia i pomysły, które przy odrobinie szczęścia uda się zrealizować, nie pozwalając im zniknąć w twórczym niebycie i szarej codzienności.

I tak właśnie było podczas pewnego spaceru o świcie na warszawskiej Pradze.

Zaczęło się od kolorowych świateł odbijających się w kałuży wzdłuż krawężnika. Potem zachwyciły mnie latarnie, jeszcze świecące i widoczne na tle nieba w kolorze budzącego się dnia. Ta gra refleksów, wpisana w krajobraz miasta, aż krzyczała, by ją uwiecznić. Zrób mi zdjęcie! Zrób mi zdjęcie! Chwyciłam telefon i zrobiłam. Taki jest początek tej historii…

Inspirations come suddenly, unexpected, anywhere. Inspirations could be anything, like the Proust’s madeleine – boom bang! and thoughts in your head start to boil, generating more and more associations and ideas which – when you’re lucky – will turn into reality and won’t disappear in a limbo of a momentary enthusiasm and the every-day life.

So came the inspiration during a dawn walk through the Warsaw borough of Praga.

It started with colorful lights reflecting on a puddle along a curb. Then I saw streetlights, still working at dawn and contrasting the sky in the color of the day just being born. This play of lights and reflections was literally screaming: take a picture of me! Take the picture! So, I grabbed my cell and took the picture, then more and more. And that’s how the story begins…

1 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

 

A potem – pooooszło!!! Jedno zdjęcie, a ile możliwości. Tę fotografię łatwo podzielić na strefy, każdą z nich wpisując w inny klimat.

Strefa pierwsza – coś dla kolorystów, przy okazji lubiących spokój i symetrię.

And then it just went unbridled!!! One picture and soooo many possibilities. This photo is easy to divide into zones, each of them of different mood.

The zone one – something for color-lovers fond of peace and symmetry.

2 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

 

Strefa druga – klimat industrialny, miejski, a jednak trochę oniryczny. Szara i rytmiczna ściana budynku jest lekko rozedrgana latarniami, sygnalizacją świetlną, neonami i pasem okien na najwyższym piętrze.

The zone two – industrial and urban, smoothly oneiric. The grey and rhythmic building’s wall is slightly trembling with reflections of street and traffic lights, neon signs and a belt of windows on the last floor.

3 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

 

Strefa trzecia – samotność miasta, skąpana w pięknym kolorze nieba o świcie. Portret ciszy.

The zone three – the city’s loneliness, immersed in a beautiful color of the dawn sky. The portrait of silence.

4 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

 

Ulica nigdy nie śpi. Nie zasypiają latarnie. Autobusy wciąż gdzieś mkną. Stopklatka.

The street never sleeps. The streetlights never fall asleep either. The busses still race to somewhere. Stop for a moment!

5 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

 

Istota designu – design jest wszędzie, ale mało kto tak naprawdę zdaje sobie z tego sprawę. Dopiero w tej dziwnej godzinie o świcie widać rzeczy, które na co dzień są niewidzialne. Na przykład przystanki autobusowe. Dostrzegliście tę harmonię nowoczesnych, neonowych wiat i starych kamienic o zaciemnionych deskami okiennicach?

The essence of design – design is everywhere but people hardly realize it. Only in this strange dawn hour you can see things invisible in the daylight. Like the bus stops. Can you see that harmony of modern and neon carports juxtaposed with old tenement houses and wooden boards blinding their windows?

6 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

7 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

8 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

 

Na szczycie kamienicy przysiadł neonowy globus, niczym wielki statek kosmiczny albo zabłąkana o świcie planeta. Trochę zamazany, trochę niewyraźny, ale może to tylko złudzenie? Może to ostatni tej nocy sen?

There’s a neon globe sitting on the roof, like a giant spaceship or a planet lost at dawn. It’s a bit blurred, a bit nebulous but maybe it’s just an illusion? Maybe it’s this night’s last dream?

9 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

 

Stary neon, „Klejnot”, jaki piękny! Świt to jego chwila, dopóki w świetle dnia nie zgaśnie otulająca go poświata nocnych latarni. Podróżujmy z nim w czasie, zanim przyćmi go słońce i zanim zniknie szary i niezauważony w gwarze ulicy.

The old neon sign, „Klejnot” („The Jewel”), how beautiful! Its magical time comes at the dawn when it smoothly glows before it vanishes in the sunlight and its mysterious aura is extinguished by crowd and traffic.

10 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

 

Praskie bramy to osobna historia…

The gateways and passages of Praga are a quite different story…

11 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

12 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

13 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

14 Praga_Warsaw borough pictures at dawn zdjecia o swicie city wallpaper tapeta z miastem urban inspirations for interior miejskie inspiracje do mieszkania

 

Wyszło jakoś tak poetycko, to prawda. Chciałam Wam jednak pokazać, że wystarczy mieć oczy szeroko otwarte, by zobaczyć piękno i niezwykłość wokół siebie, schowane w codzienności. Wiadomo wprawdzie, że świt to godzina fotograficznie szczególna, ale i trudna, bo mało komu chciałoby się specjalnie wstawać, by szukać inspiracji. Zawsze jednak zostaje nam nieśmiertelny zachód słońca, letni wieczór, cisza przed burzą…

Te uchwycone chwile, zatrzymane na zdjęciu mogą potem zdobić mieszkanie – nawet w formie bardzo osobistej fototapety – przypominając o ulotności czasu i o tym, by nie przestawać szukać. I mieć pod ręką choćby telefon.

Ukłony (w blasku świtu), Dagmara

Well, it was full of poetry, wasn’t it? I wanted to encourage you to keep your eyes wide open, then you’ll see amazing and remarkable things around you, usually hidden in the every-day rush.

We all know that the time of dawn is photographically favorable but it is also difficult because of the early hour to get up; you have to be very determined to catch the dawn light and inspiration. Don’t worry though, there are still sunsets, summer nights and stormy weather…

All those moments, framed in a picture, can embellish the apartment, even as a personalized photograph wallpaper. They will remind you the passage of time and that you have to be conscious and vigilant, with your cell phone camera on stand-by.

Best regards (in the dawn light), Dagmara

Praga_Warsaw-borough-pictures-at-dawn-zdjecia-o-swicie-city-wallpaper-tapeta-z-miastem-urban-inspirations-for-interior-miejskie-inspiracje-do-mieszkania

Zdjęcia / Pics: FORelements

MORE ON SNAPCHAT:

Praga_Warsaw-borough-pictures-at-dawn-zdjecia-o-swicie-city-wallpaper-tapeta-z-miastem-urban-inspirations-for-interior-miejskie-inspiracje-do-mieszkania