London Design Festival: koniec balu, czas do pracy

London Design Festival: the party’s over, it’s time to get back on track

Follow on Bloglovin

Podkład muzyczny (Background music): Sepultura – “Ratamahatta”

No cóż… Wszystko dobre, co się dobrze kończy, zupełnie jak moje wrześniowe rozjazdy. Najpierw – jak wiecie – poleciałam do Londynu na festiwal designu, a potem, najwyraźniej zachęcona wyspiarskim wiatrem, szusowałam po Bałtyku na pokładzie „Daru Młodzieży”, jednego z najwspanialszych i najpiękniejszych żaglowców na świecie. Zasięg wywiało hen i precz, byłam odcięta od świata, stąd to lekkie opóźnienie w relacji londyńskiej, ale zaraz to nadrobimy.

Dziś – pierwsza odsłona, a raczej mały przegląd z zapowiedziami, o czym będziemy mówić przez najbliższy czas. London Design Festival to kalejdoskop wystaw, imprez, spotkań i wykładów. Przejdziecie się więc ze mną po wystawie designjunction i towarzyszącej jej prezentacji młodych talentów, czyli Ventura London z bardzo ładnym polskim akcentem.

Well, well… I mean, all’s well that ends well, just like my September travelling. First I was in London to the design festival, then – apparently encouraged by British island winds – I sailed across the Baltic sea on board the „Dar Młodzieży” tall ship which is one of the largest and most beautiful units of that kind in the world. I was totally out of range, cut off from everything on the land, hence my London coverage is a bit delayed but I’m going to catch up right now.

Today – the first entry, or rather a preliminary digest what will be featured in the next few posts. The London Design Festival is like a caleidoscope of events, exibitions, meetings, worshops and lectures. You’ll go with me then to designjunction and the accompanying Ventura London, i.e. an exhibition of young and promising designers, with a very nice Polish idea among them.

2 london design festival design museum deyan sudjic designjunction ventura london harrods brompton design district tent superbrands

3 london design festival design museum deyan sudjic designjunction ventura london harrods brompton design district tent superbrandsKonsola „Borboleta” (proj.: Mudo Design)

 

Pójdziemy na ekspozycję projektantów wyposażenia wnętrz Tent London i mebli luksusowych SuperBrands. Ponadto, obejrzycie wystawy projektantów z Polski, Danii oraz Japonii.

We’ll going to visit the furniture and interior accessories exhibition at Tent London and the luxurious SuperBrands. Moreover, you’ll see the exibitions of Polish, Danish and Japanese designers.

4 london design festival design museum deyan sudjic designjunction ventura london harrods brompton design district tent superbrands

4a london design festival design museum deyan sudjic designjunction ventura london harrods brompton design district tent superbrands

4b poland london design festival design museum deyan sudjic designjunction ventura london harrods brompton design district tent superbrands

4c danish exibition london design festival design museum deyan sudjic designjunction ventura london harrods brompton design district tent superbrands

4d tokyo japanese exibition london design festival design museum deyan sudjic designjunction ventura london harrods brompton design district tent superbrands

 

Pójdziemy też do superluksusowego domu towarowego Harrodsa, który w tym roku dołączył do festiwalu. Trasa ekspozycji – rozrysowana szczegółowo na mapie – wiodła przez dwa piętra, z opening party Zahy Hadid po drodze.

Then, we’ll going to the supernoble Harrod’s which joined London Design Festival this year. The exhibition’s route – elaborately pictured on a map – led through two floors, including Zaha Hadid’s opening party.

5 tokyo japanese exibition london design festival design museum deyan sudjic designjunction ventura london harrods brompton design district tent superbrands

5a tokyo japanese exibition london design festival design museum deyan sudjic designjunction ventura london harrods brompton design district tent superbrands

5b tokyo japanese exibition london design festival design museum deyan sudjic designjunction ventura london harrods brompton design district tent superbrands

 

A na koniec poznacie Deyana Sudjica, dyrektora Design Museum w Londynie i jednego z najważniejszych obecnie znawców i popularyzatorów designu, z którym miałam przyjemność rozmawiać osobiście na umówionym spotkaniu i przeprowadzić ekskluzywny wywiad, zakończony kropką nad i, czyli podpisaniem książki.

ANEKS: Cały wywiad – TUTAJ.

And at the end you’ll meet Deyan Sudjic, director of the Design Museum in London, a writer and one of the most respected design experts and popularizers. I had the pleasure to speak with Mr Sudjic personally, during our apppointment when he gave me an exclusive interview which ended with signing his book.

ANNEX: The entire interview – HERE.

1 london design festival design museum deyan sudjic

 

No, to tyle, jeśli chodzi o zapowiedzi. Będzie więc dynamicznie z domieszką magii, jak w tytułowej piosence. Machina ruszyła…

Ukłony (londyńsko-sprawozdawcze), Dagmara

So this is it for now and for what’s to expect. As you can see it will be dynamic and tainted with magic, just like the backgound song. The engine has been started…

Best regards (like London & reporting), Dagmara

FORelements london-design-festival-2014-100-percent-design-fetiwal-designu-w-londynie-projektanci-best-projects-design-junction-london-ventura

 

 

 

Zdjęcia / Pics: FORelements

Privacy Preference Center