Japońsko-duński mix, czyli Nendo dla BoConcept

A Japanese & Danish blend, or Nendo for BoConcept

Follow on Bloglovin

Podkład muzyczny (Background music): Mogwai – „Take Me Somewhere Nice”

BoConcept wreszcie wyjawił wielką duńską tajemnicę – słynny design z tej części Skandynawii, podziwiany i pożądany jak świat długi i szeroki (czyli na okrągło), nie jest związany genetycznie z Hamletem, a raczej z Krajem Kwitnącej Wiśni. Japonia bowiem jest nieustającym źródłem inspiracji dla lubiących czystość formy i koloru, prostotę i naturalność. Chirurgiczne cięcie kształtów ubranych potem w jasność i ekologię to znak charakterystyczny obu, w sumie daleko od siebie leżących, krajów. Daleko jednak tylko w sensie geograficznym, ponieważ o pokrewieństwie estetycznym nie ma co dyskutować; jest widoczne od razu, koniec i kropka.

Prezentacja obecnej na rynku od 1 marca kolekcji Fusion by Nendo odbyła się w nowo otwartym showroomie BoConcept w Warszawie (a dokładniej – w Qbik Loft na ul. Woronicza 31).

BoConcept has revealed a great Danish secret – the famous design from this part of Scandinavia, admired and desired along and across the world (or, as you like, all around) is not genetically related with Hamlet but with the Land of the Cherry Blossoms. Japan is namely a never-ending well of inspirations for those who like simple forms and pure colors, lucidity and naturalness. Surgically precise cut shapes then clad in brightness and ecology are trademarks of the both countries placed far from each other. However, they’re distant only geographically, but not when their aestheticism is considered.  Their taste affinity is visible and obvious, there is no point discussing it, period.

The new BoConcept collection – Fusion by Nendo – has been on sale since the first day of March. Its presentation was organized in a freshly opened showroom in Warsaw.

1 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

 

Żeby zrozumieć zamysł kolekcji Fusion, trzeba zwrócić się ku japońskiej tradycji malutkich rzeźb z papieru, czyli origami. Precyzyjnie składane arkusze przybierają najbardziej wymyślne kształty, zachowując przy tym czystość formy. To główna inspiracja dla założyciela studia Nendo. Oki Sato ponadto czerpał z ludowych wzorów, bawił się też słowem, czego przykładem jest zegar ze wskazówkami z nożyczek, ponieważ po japońsku upływ czasu oznacza jego odcinanie. Bardzo ciekawie opowiadała o tym japońska architekt i projektantka Chie Piskorska.

To understand the idea of the Fusion collection you have to familiarize yourself with the Japanese tradition of miniature paper sculptures, i.e. origami. Precisely folded sheets change into most complicated shapes without losing their formal simplicity. It was the key inspiration for the owner of Nendo. Moreover, Oki Sato used folk patterns and played with words, for example when designing a clock with scissors-like hands because in Japanese the phrase “time flies” means that time is being cut piece by piece. This and other interesting stories told us the Japanese architect and designer, Chie Piskorski.

2 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

3 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

4 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

5 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

6 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

7 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

8 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

 

BoConcept to natura i minimalizm, ale także kolory, co dowodzi, że spokój i harmonia niekoniecznie wiążą się z monochromatyzmem. Żółty, czerwony, niebieski – mocniejsze barwy podane nienachalnie tworzą przyjazne otoczenie i wcale nie oznaczają nerwowego pobudzania zmysłów, z czym z reguły ta część palety jest kojarzona.

BoConcept stands for nature and minimalism, however also colors. It proves that peace and harmony not necessarily have to be monochromatic. Yellow, red, blue – more saturated hues, delicately introduced, create a friendly habitat and in general don’t mean nervously stimulated senses what is often connected with this part of a palette. 

9 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

10 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

11 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

12 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

13 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

14 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

15 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

16 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

17 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

18 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

19 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

20 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

 

Prezentacji kolekcji Fusion by Nendo towarzyszył mały kurs origami, prowadzony przez Chie. Zadaniem było stworzenie z papieru żurawia. O, takiego:

During the presentation of Fusion by Nendo you could take a short origami lesson, led by Chie. The task was to create a paper crane. Just like this one:

22 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

 

Mój wyczyn został nagrodzony wyróżnieniem specjalnym, ponieważ – jak ogólnie uznano – dokonałam niemożliwego. Zamiast żurawia stworzyłam fokę. Nie pytajcie, jak. Nie mam pojęcia.

My stunt was awarded a special prize because – as all the participants ascertained – I achieved the impossible, i.e. instead of a crane I had created a seal. Don’t ask me how. I have no idea.

21 boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal

 

Fusion doskonale się wpisuje w trendy na ten rok, pokazane we Frankfurcie na targach Ambiente, gdzie również miałam przyjemność być. Nowa kolekcja BoConcept bowiem to orientalny spokój, graficzne wzory, ekologia i natura.

Nando, おめでとう Omedetō! よく出来ました。Yoku dekimashita.

Ukłony (japońsko-duńskie), Dagmara

Fusion by Nendo is perfectly compatible with interior design trends for this year, presented in Frankfurt at Ambiente fair which I had a pleasure to visit. The new BoConcept collection stands for the Oriental calmness, graphic patterns, ecology and nature then.

Nando, おめでとう Omedetō! よく出来ました。Yoku dekimashita.

Best regards (Japanese & Danish), Dagmara

Zdjęcia / Pics: FORelements

interior design blog, design ideas  boconcept nendo new collection japan scandinavian minimal