Biel, jelenie i Apollo, czyli tramwajem do Sztokholmu

Whiteness, deer and Apollo, or a trip to Stokholm with a streetcar

Follow on Bloglovin

Podkład muzyczny (Background music): The Proclaimers – „I’m Gonna Be (500 Miles)”

Na FORelements było już o stylu skandynawskim, było też o glamour, teraz z kolei będzie fuzja tych dwóch, nieco w klimacie stylu gustawiańskiego. Mam do tego mieszkania stosunek bardzo serdeczny, ponieważ je znam i dość często odwiedzam.

Tak więc dziś inauguruję wycieczki, na które od czasu do czasu będę Was zabierać, gdy uznam, że jakieś wnętrze warte jest zaprezentowania. A to z pewnością jest, bardzo mi się podoba i uważam, że jest tu kilka szczegółów i pomysłów, na które grzech nie zwrócić uwagi i nie pokazać ich szerszej publiczności. Co ważne, mieszkanie to ma niecałe 40 metrów (!!!), a dzięki aranżacji wygląda jak sala balowa. I o to chodzi!

Styl skandynawski jest nieustająco lubiany i popularny do tego stopnia, że niewiele osób go urozmaica elementami z innej bajki. Z reguły jest to poruszanie się w obrębie bieli, rustykalności, ciepłej surowości (charakterystyczna sprzeczność). Tu jednak mamy kilka niespodzianek. Zacznijmy od salonu, gdzie zaskakują:

– popiersie Apolla na klasycznej kolumnie (mój faworyt, którego darzę czystym uwielbieniem),

pałacowe lustro w typie tremo,

– wielka srebrna muszla,

– złote drobiazgi tu i ówdzie,

– podłoga wprost z sali balowej,

– jelenie, po prostu jelenie (zadanie dla spostrzegawczych).

elementy oświetlenia bezpośrednio na ziemi.

You could read on FORelements about the Scandinavian style or about glamour. Now it’s time to mix them and show you their fusion and the outcome is a bit like the Gustavian style. I really like this apartament, I really do, because I know it and visit sometimes. So today I’m starting a series of journeys through interiors which I consider worth presenting. This one surely is, I think it’s beautiful and there are some ideas here you should see and it would be a sin not to pay attention to it and not to show it to the public. Moreover, the apartment has more or less 40 square meters but it’s arranged so well that it looks like a ball room. And that’s the thing!

The Scandinavian style is constantly loved and popular so much that not many people decide to intersperse it with elements from worlds apart. Generally they decor their apartments with white, rustic and warmly raw materials (the characteristic contradiction). Here we will find a bunch of surprises. Let’s start with the living room where you can be astonished by:

– the Apollo bust on a classical column (my favourite one which I worship and adore),

– the full-figure mirror like from an old palace,

– the big silver conch,

– the golden odds and sodds all around,

– the ballroom-like wooden flooring,

– deer, just deer (a task for those observant),

the light fixtures placed directly on the parquet.

2_salon_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_living_room

3_salon_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_living_room

4_salon_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_living_room

5_salon_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_living_room

6_salon_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_living_room

 

Oto absolutnie cudowna koza, w której kiedyś paliłam starą klepką, prowadząc w blasku ognia rozmowy o życiu i śmierci. Krótko mówiąc, nastrój w pokoju panuje nieziemski, gdy ten mały piecyk daje do pieca, że tak to ujmę. Jest ciepło, przytulnie, bezpiecznie. Zabiegiem dodatkowo podkreślającym fuzję skandynawsko-pałacową jest biała cegła, którą wyłożony jest ten kącik.

Here we can see a wonderful small cast iron stove which I’ve stoked once with old parquet pieces, talking about life and death by the light of the fire. A long story short: when this little one flares, the atmoshere in the room is just heavenly. It is warm, cozy and safe. The white brick wall in the stove’s corner additionally underlines the Scandinavian and palace fusion.

8_salon_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_living_room

 

Sypialnia nie jest duża, ale za to lekka i jasna, z mocnymi akcentami kolorystycznymi, których w pokoju nie było. Tu jednak są potrzebne, by dodatkowo ocieplić, uprzytulnić i zmiękczyć otoczenie. Czerwień doskonale się dogaduje z różami kwitnącymi na lampie. Sypialnia zresztą jest nieco w klimacie orientalnym, czyli serwuje nam kolejną niespodziankę w tym mieszkaniu.

The bedroom isn’t big but instead it’s light and bright with strong color accents, rather absent in the living room. They are needed here however to warm up the ambient, to make it snug and softer. The red color matches perfectly roses blooming on the lamp. The bedroom is a bit oriental even, which is another surprise here. 

9_sypialnia_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_bedroom

 

Kuchnia jest już bardziej swojska, nawet nieco babcina. Takie kuchnie lubię najbardziej. Sama mam podobną, ale bardziej kolorową. Dzięki temu, że jest jasna, wszechobecne duperele nie przeszkadzają, a tworzą bardzo przyjazną mozaikę. I kolejna niespodzianka: lampa industrialna, która doskonale się tu wpasowała dzięki temu, że nie jest nachalna.

The kitchen is more rustic, more like that of a grandma. This type of kitchen I like the best, I have a quite similar one but with more colors. This kitchen is bright and that’s why the ubiquitous odds and sods are not disturbing but they create a kind of friendly mosaic. And there’s  another surprise: the industrial lamp which perfectly suits here because it is not pushy and doesn’t show off.

11_kuchnia_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_kitchen

12_kuchnia_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_kitchen

 

Z kuchni przejdźmy do łazienki, pod czujnym okiem strzegących sypialni jeleni i baletnic.

Let’s go from the kitchen to the bathroom, under the vigilant eyes of ballet dancers and deer.

13_przedpokoj_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_entrance_hall

14_lazienka_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_bathroom

 

Diabeł tkwi w szczegółach, więc przyjrzyjmy im się z bliska. W pokoju – okno i klamka w stylu skandynawskiego shabby, do tego w kuchni szkło i naczynia jakby prosto ze starego pałacu. I koło się zamyka.

Devil is in the details, so let’s look closer; in the living room – at the window frame and the window handle in the style of Scandinavian shabby, or in the kitchen – at the glass and silverware like taken straight from an old palace. And the circle is full.

16_okno_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_shabby_window

17a_okno_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_shabby_window

18_regal_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_shabby_shelves_porcelain

19_regal_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_shabby_shelves_porcelain

20_szklo_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_glass_collection

21_szklo_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_glass_collection

 

Kończymy wycieczkę rzutem oka na balkon, gdzie aż przyjemnie posiedzieć. Miejsca wprawdzie mało, ale za to jak zielono dookoła. I ta donica w klimacie! Doskonałe.

Our journey ends up with a glimpse on the balcony, a very nice place to sit and relax. It is not big, obviously, but the view is so green! And that flower pot fitting the apartment’s style! Perfect.

22_balkon_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_balcony

 

I styl skandynawski i pokrewny mu styl gustawiański kojarzą się ze Szwecją, to oczywiste. Obliczyłam, że od Sztokholmu dzieli nas nieco ponad 800 kilometrów, czyli wyśpiewane w podkładzie muzycznym 500 mil. Ja jednak znalazłam dla nas szybki i łatwy sposób (oprócz teleportacji), by się tam dostać – tramwaj. Mam nadzieję, że podobała Wam się wycieczka do Skandynawii na ziemi polskiej i że okazała się inspirująca. Bo to dopiero pierwsza taka wyprawa i naprawdę wiele przed nami.

Ukłony (z Apollem i jeleniem ramię w ramię), Dagmara

Either the Scandinavian or the Gustavian style remind of Sweden, it’s clear. I calculated that the distance between Warsaw and Stockholm is ca. 800 kilometers, i.e. 500 miles like in the song above. I’ve found a fast and easy way to get there (except teleporting) – with a streetcar. I hope you liked the trip to Scandinavia on the Polish ground and that it was inspiring because it’s just the beginning and there’s really a lot ahead of us.

Best regards (with Apollo and deer on my side), Dagmara

salon_styl_skandynawski_biale_wnetrze_scandinavian_style_white_interior_design_living_room

 

 

Zdjęcia / Pics: Jacek Kadaj Film & Fotografia