Alex Yanes, czyli prosto z Miami zabawa trójwymiarami

Alex Yanes, or Miami vice 3-dimensional & nice

Follow on Bloglovin

Podkład muzyczny (Background music): Gloria Estefan – „Conga”

„Jako artysta inspiruję się wyrazistymi elementami otaczającego mnie świata, rolą ojca, wydarzeniami życiowymi, subkulturami oraz możliwością stworzenia czegoś z niczego” – opowiada Alex Yanes, o którym z kolei opowiem dziś ja.

„These days my artistic inspiration derives from the vibrant fixtures of my environment, fatherhood, life’s circumstances, subcultures and the ability to create something out of nothing” – says Alex Yanes about whom in turn I will tell you today.

 

Alex Yanes mnie fascynuje. Jego projekty to odbicie miasta, z którego pochodzi – Miami. Ten tygiel kulturowy został ujęty w przestrzenne obiekty (rzeźby?) łączące nie tylko wymiary, kolory, ale i w sumie całkowicie odmienne stylistyki.

Trudno wskazać wszystkie kierunki wplecione w prace Alexa: hip-hop, skateboarding, etno, Art Deco (!!!), komiksy, graffiti oraz nawet echa indiańskich totemów. I te kolory! Wibrujące, niespokojne, przeplatające się w karaibskim tańcu, którego rytm wybijają kongi, tak charakterystyczne dla Kuby, gdzie tkwią korzenie Alexa.

I’m fascinated by Alex Yanes. His art is a reflection of the city he comes from – Miami. This cultural melting pot has been transformed into spacial objects (sculptures?) which blend not only dimensions and colors but also entirely different styles.

It’s hard to indicate all directions woven into Alex’s art: hip-hop, skateboarding, ethnic, Art Deco (!!!), comic books and cartoons, graffiti and even native Indians’ totems. And the hues! Vibrant, restless, interweaving in a Carribbean dance according to the rythm of congas, so characteristic for Cuba where Alex’s roots are.

2 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

3 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

4 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

5 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

6 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

7 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

8 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

1 COVER Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

9 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

10 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

11 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

 

Kształty i formy, skomponowane w kolaż, wychodzą do widza, sięgają po niego, przekraczają niewidzialną barierę między wymiarami. Ale czy w ogóle taka granica istnieje? To samo pytanie stawiał sobie Picasso podczas kubistycznych eksperymentów i prób ujęcia trzech wymiarów na płótnie obrazu.

Shapes and forms, combined in a collage, lean out toward spectators, reach for them, come across an invisible borderline between dimensions. However, is there any at all? Picasso asked himself the same question during his cubistic experiments and attempts to transfer the three dimensions onto a canvas.

12 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

13 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

14 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

15 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

16 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

 

Alex Yanes też kiedyś malował, ale ramy nie dały rady utrzymać w ryzach eksplozji form, kolorów i gorącego pulsu miasta. Farby i kanwa zostały zastąpione drewnem, żywicą, akrylem, emalią i innymi znaleziskami z ulic miasta.

Alex Yanes was a painter once too. Picture frames, however, were not able to bridle the bonfires of forms, colors and the hot pulse of the city. Paints and canvas has been replaced by wood, resin, acrylic, enamel and all other things found on streets.

17 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

18 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

19 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

20 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

21 Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

 

O prace Alexa Yanesa upomina się coraz więcej galerii w kolejnych krajach. Upominają się najbardziej prestiżowe imprezy artystyczne. Upominają się wielkie marki jak Adidas, Red Bull i Sony. Upomnijmy się i my, czas na nas. Czas na kolor. Niech wyobraźnia kwitnie jak kwiaty na wiosnę.

Ukłony (wielowymiarowo-wielokolorowe), Dagmara

More and more galleries from more and more countries seek for Alex’s works. So do the most prestigious art events. So do the biggest brands as Adidas, Red Bull and Sony. So let us do the same, it’s time for us. It’s time for colors. It’s time for our imagination to bloom like spring flowers.

Best regards (multidimensional & multicolor), Dagmara

Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanskaZdjęcia / Pics: yanesart.com

MORE ON SNAPCHAT:

Alex Yanes popart tridimensional objects sculptures american art design sztuka amerykanska

Privacy Preference Center